Novosti

ZAPOŠLJAVANJE – IMA LI ČOVJEK TRGOVAČKU DUŠU ?

Miroslav Delić, pročelnik Područne službe Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dao je uvodno izlaganje za točku Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2004. godini na prostoru Splitsko-dalmatinske županije.

Tonći Smoje, zamjenik predsjednik Skupštine

Tijekom 2004. u našoj Županiji prosječno je (mjesečno) evidentirano 40.811 osoba. Od ovog broja su većinom žene (prosječno 25.355 žena). U ukupnom broju nezaposlenih dominiraju dugotrajno nezaposlene osobe (posao traže godinu i više dana). Problem kod ovakvih osoba je što kako gube dodir sa tržištem rada tako gube i samopouzdanje. – rekao je Miroslav Delić, pored ostalog.

Vijećnik Vedran Lendić,  iznio je stav Kluba vijećnika SDP-a:

- Ne možemo se pretvarati u puke evidentičare i kroničare koji će samo reći koliko je nezaposlenih osoba, kazao je Lendić pored ostalog i dodao  treba se više potruditi i osmisliti projekte. Vidjeti što je to što mi možemo i moramo napraviti. Da li je Županija kao institucija potrebna i što ona treba sve učiniti da onaj koji hoće raditi radi? Stoga ovo Izvješće Zavoda za zapošljavanje treba samo primiti k znanju kao jedan zbir podataka.

Mirko Klarić, vijećnik u ime Kluba HDZ-HSP je kazao kako je izvješće kvalitetno i dobro napravljeno. Međutim u njemu treba dopuniti ono što je Splitsko-dalmatinska županija odnosno Upravni odjel za gospodarstvo radio u proteklom periodu. Naravno ovo Zavod za zapošljavanje ne mora znati stoga treba Upravni odjel za gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije pripremiti izvješće o realizaciji poticajnih mjera za zapošljavanje i razvoj gospodarstva u kojima je sudjelovala značajnije Splitsko-dalmatinska županija te ga dostaviti Županijskoj skupštini  u roku od 60 dana. Splitsko-dalmatinska županija je preko svog Upravnog odjela za gospodarstvo subvencionirala kamate i dala veliki doprinos poticanju poduzetništva kroz programe malog i srednjeg poduzetništva, agroturizma, turizma i slično. - rekao je Klarić.

Vijećnik prof. dr.sc. Branimir Lukšić je rekao da nezaposlenost čija je  stopa preko 20 posto je jako zabrinjavajuća. Posljedice su osjećaj frustriranosti i besperspektivnosti, pad nataliteta, demografska destrukcija, pad morala, odljev mozgova, pad standarda i slično.
Nezaposlenost nije samo problem u Hrvatskoj nego i u svijetu u Njemačkoj je preko 5 milijuna ljudi nezaposlenih, u Poljskoj preko 3 milijuna. Posljedice su to u svijetu dominantne paradigme neoliberalizma, "vučjeg kapitalizma", čovjek gubi dušu i dobiva trgovačku dušu. Treba  stimulirati male i srednje poduzetnike, smanjiti poreze. Potrebno je pojednostaviti i pravno zaštiti korisna i prava inozemna ulaganja posebno našeg iseljeništva. Glavni pokretač treba postati privatni sektor, te ga treba osloboditi velikih poreza. 

Ravnopravnost spolova