Novosti

ŽUPAN RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE PRGOMET

Na sastanku je bilo riječi o životnim temama za ovu zagorsku općinu: vodoopskrba, prostorni plan, radna zona, cesta Prgomet – Plano. Dogovoreno je da Splitsko-dalmatinska županija zajedno sa susjednom Šibensko-kninskom županijom starta sa realizacijom vodoopskrbnog sustava sa Krke, koji će se protezati uz trasu autoceste te spojiti sa vodoopskrbnim sustavom sa rijeke Rude. Tijekom godine potpisat će se ugovor sa Šibensko – kninskom županijom i ishoditi građevinska dozvola. Ovim će se riješiti vodoopskrba Općine i njene radne zone. Ubrzo će se na javnoj raspravi naći Općinski prostorni plan kojeg za Općinu Prgomet izrađuje Splitsko-dalmatinska županija.

 Splitsko-dalmatinski župan Kruno Peronja obećao je potporu radnoj zoni kroz sve gospodarske programe koje Županija ima. Jednako tako na sastanku je pružena potpora inicijativi da se četverotračna brza cesta Prgomet – Plano što prije realizira.


         M. Šundov

Ravnopravnost spolova