ŽUPANIJSKI PRORAČUN VEĆI ZA 42 MILIJUNA KUNA

Nikola Blagaić, član Poglavarstvo upozorio je na veliku štetu koju obali i podmorju otoka nanose veliki brodovi koji plove neprimjerenom brzinom akvatorijem. Oni stvaraju velike valove, usisavaju velike količine mora te ubijaju morske organizme školjke i priljepke.

Župan Ante Sanader rekao je kako naše podmorje svakako treba zaštititi, te se o ovome problemu treba očitovati struka.

Nanica Dijan, v.d. pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije dala je uvodno izlaganje o uravnoteženju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Tako rebalansirani Proračun iznosi oko 341,5 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 14 posto u odnosu na dosadašnji Proračun. Ukratko u županijskoj blagajni naći će se oko 42 milijuna kuna više koji će se upotrijebiti za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi, školstvu, vatrogastvu, civilnoj zaštiti te za udruge građana.

Poslije kraće rasprave Županijsko poglavarstvo uputilo je Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna za 2005. godinu vijećnicima Županijske skupštine na odlučivanje. Jednako tako pred vijećnicima će se naći i izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi, školstvu, protupožarnoj i civilnoj zaštiti te području udruga građana, o čemu je uvodno izlaganje dao Zdravko Omrčen, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport.