Obavijest o stavljanju izvan snage prostornog plana

           REPUBLIKA HRVATSKA

                   GRAD SPLIT

       Upravni odjel za urbanizam,

      graditeljstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Klasa: 350-01/12-01/00016

Urbroj: 2181/01-03-01/7-12-0006

Split, 28.05.2012. godine

                                                                                 

 

 

PREDMET:  Obavijest o stavljanju izvan snage prostornog plana

                        – oglas, dostavlja se

 

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07,38/09, 55/11,90/11 i 50/12), Grad Split, Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša daje

 

OBAVIJEST

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PROSTORNOG PLANA

 

Temeljem Odluke o stavljanu izvan snage  pokrenut je postupak stavljanja izvan snage:

 

1.Detaljnog plana uređenja za stambeno – poslovni sklop „AD BASILICAS PICTAS“ u Ulici Domovinskog rata u Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 13/12).

                                                                           VODITELJICA ODSJEKA

 

                                                                               Katarina Puljić, d.i.a.