Održan nastavak 18. sjednice Županijske skupštine

Dana 24. travnja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, održan je nastavak 18. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Na sjednici je donesena Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022., Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2022. godinu te je donesena Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2022. te je donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje v.d. ravnateljice i davanje prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split kao i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za kupnju medicinske opreme (2 CT uređaja za potrebe radiološke djelatnosti u Hvaru i Imotskom) te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije za kupnju nekretnine označene kao čest.zem.9320/3 i 9320/5 z.u. 5222 k.o. Split, anagrafske oznake Vukovarska 44 Split, za cijelo, ukupne površine 665 m2, u naravi zgrada (ex Zdravstvena škola. Skupština je donijela Odluku o usklađenju i povećanju temeljnog kapitala REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za dinamičnu i integriranu zelenu tranziciju Splitsko-dalmatinske županije. Donesena je Odluka o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini te je prihvaćeno Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko- dalmatinske županije u 2022. godini i Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Splitskodalmatinske županije u 2022. godini. Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za općine i gradove na području Splitsko-dalmatinske županije te Odluka o osnivanju Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Skupština je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Meteor, Grad Makarska, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska, Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni, Grad Split, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća i uvala Vića Luka, Općina Milna, Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća i uvala Vića Luka, Općina Milna, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Veselje, Općina Pučišća te Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Veselje, Općina Pučišća. Prihvaćen je Program Istraživanje, razvoj, inovacije (IRI) (2023.-2027.), Izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2022. te Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2023. Skupština je prihvatila zaključke o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra te dala suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna statuta škola.