Održana 17. sjednica Županijske skupštine

 

Dana 13. veljače 2023. održana je 17. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Na samom početku sjednice podneseno je je Izvješće o mirovanju mandata vijećnice Maje Jurišić i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Županijske skupštine Jakova Prkića te Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Marija Vukasovića i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Županijske skupštine Dragana Maretića. Skupština je donijela Rješenje o izmjenama i dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije i Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Nakon rasprave o Prijedlog Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije zaključeno je kako će ovo biti prvo čitanje navedenog Poslovnika. Donesen je Kodeks ponašanja članova Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, Program rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2023. te Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za 2023. Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad-prosinac 2022. iz II. Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu te je donesena Odluka o stjecanju prava vlasništva bez naknade u korist Splitsko-dalmatinske županije nad nekretninom u vlasništvu Grada Splita,  kao i Odluka o davanju suglasnosti na Izjavu o upisu prava vlasništva na ime Osnovne škole „Neorić-Sutina“, Neorić. Skupština je donijela Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Mlini, Grad Hvar, Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i uporabe CS Duje, na dijelu k.o. Split, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje Fekalnog tlačnog kolektora – Bačvice, na dijelu k.o. Split, predio „Bačvice“, izgradnje Fekalnog tlačnog kolektora – Kamp Stobreč, na dijelu k.o. Stobreč i izgradnju K1, CS Trstenik, ispust preljevnih voda „Trstenik“, PK1, K1.1., K 1.3., TK 2.2., Incidentni ispust CS, Duilovo – Nova, TK 3, V-IP, V-DS, SDNU kabel na dijelu k.o. Stobreč i na dijelu k.o. Split, predio „od Zente do osnovne škole Stobreč“, Odluku o davanju suglasnosti za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda u predmetu koncesije na pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio od uvale Baluni do hotela ex Ambasador, Grad Split te Odluku o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije (preuređenja) špilje Grota u akvarij i njenog gospodarskog korištenja na dijelu k.o. Makarska-Makar, Grad Makarska. Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Javne ustanove RERA S.D. za sklapanje Ugovora za nabavu opreme za nadzor u okviru provedbe projekta STREAM. Skupština je donijela Rješenje o imenovanju Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije. Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Vrgorac, Vrgorac na Odluku o donošenju prethodne suglasnosti na prijenos prava vlasništva i izjavu o brisanju zabilježbe otuđenja i/ili opterećenja u KO Dragljane, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Makarska kojom se odobrava zaključivanje Ugovora kojim će se nekretnina - škola u Dragljanima darovati Splitsko-dalmatinskoj županiji te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Zdravstvenoj školi Split, na Odluku o prodaji u cijelosti nekretnine označene kao čestica zemlje 9320/3 i 9320/5 ZK uložak 5222 sve K.O. Split, anagrafske oznake Vukovarska 44, Split ukupne površine 665 m2, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela zaključke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta te izmjena i dopuna statuta škola kao i zaključke o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra.