Održana 24. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 27. studenog 2023. održana je 24. sjednica Županijske skupštine. Nakon prihvaćanja Dnevnog reda i aktualnog sata u nastavku sjednice Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije.

Prihvaćen je Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. te su donesene odluke o donošenju programa javnih potreba osnovnom i srednjem školstvu, javnih potreba očuvanja kulturne baštine-Ustanove u kulturi, zatim u kulturi, tehničkoj kulturi i religiji, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2023. Donesena je Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za  turizam, pomorstvo i promet na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva,  poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša,  komunalne poslove i infrastrukturu i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2024. godinu, Odluka o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim   braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu

Prihvaćen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. kao i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu.

Skupština je prihvatila Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2023.

Donesene su odluke o dopuni odluka o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za luku Brela Stari porat te za luku Gradac. Također su donesene odluke o izmjeni odluka o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za luke Jelsa, Supetar, Sutivan, Trogir, Tučepi i Vinišće

Skupština je donijela Odluku o usvajanju Teritorijalne strategije razvoja otoka Splitsko-dalmatinske županije-dopuna Planu razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027., Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije te Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Šolta.

Donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Odluku o davanju suglasnosti na otpis nenaplativog potraživanja iz Registra koncesija koncesionara društva BAČVICE PLAŽA d.o.o., u predmetu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže, ugostiteljskih objekata i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio uvala Bačvice, Odluku o davanju suglasnosti za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda u predmetu koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe - korištenja i održavanja položenog podmorskog svjetlovodnog kabela na dionici Maslinica otok Šolta - Kačine, otok Veli Drvenik te koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe - korištenja i održavanja položenog podmorskog svjetlovodnog kabela na dionici Mavarštica, otok Čiovo - Dražetina, otok Šolta, Odluku o namjeri davanja koncesije  na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Stobreč, Grad Split, Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i ugostiteljskih terasa (štekata), na dijelu k.o. Žedno, predio Sveti Križ, Grad Trogir te Odluku o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma -marine na  dijelu k.o. Tučepi, predio Lučica, Općina Tučepi.

Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti  na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na osiguranje smještaja zdravstvene djelatnice zaposlene u ambulanti u Imotskom, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na davanje suglasnosti Gradu Kaštela za uređenje raskrižja Ceste dr. Franje Tuđmana i Puta Štalija u Kaštel Starom te ishođenje građevinske dozvole, Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Stomatološke poliklinike Split, Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA i Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Također, donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Tehničke industrijske škole Ruđera Boškovića u Sinju, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Trilj, Trilj  o pokretanju postupka javne nabave za prehranu učenika za školsku godinu 2023./2024., Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole kneza Trpimira Kaštel Gomilica  o pokretanju postupka nabave i dostave obroka za učenike Škole za školsku godinu 2023./2024., Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole „Strožanac“ Strožanac-Podstrana o pokretanju postupka javne nabave za prehranu učenika Škole za školsku  godinu 2023./2024., Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari za provedbu postupka nabave prehrane učenika za školsku godinu 2023./2024., Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku   Školskog odbora Osnovne škole kraljice Jelene, Solin  o pokretanju postupka nabave i dostave namirnica i obroka za učenike Škole za školsku godinu 2023./2024., Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Marka Marulića, Sinj  o pokretanju postupka nabave prehrane za učenike Škole za školsku godinu 2023./2024., Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole „Josip Pupačić“ Omiš, za provođenje postupka nabave prehrane učenika Škole za školsku godinu 2023./2024. kao i zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra.