POZIV - KOORDINACIJA OPĆINA I GRADOVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (SAVJET MLADIH)

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: Sl/10
URB ROJ: 2181/1-06-10-1
Split, 2. lipnja 2010.

GRADOVI I OPĆINE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
- n/r gradonačelnika/načelnika


PREDMET: KOORDINACIJA OPĆINA I GRADOVA
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
(Savjet mladih)

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete na Koordinaciji gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije koja će se održati u petak 18. lipnja 2010. s početkom u 10,00 h u dvorani Županije u Splitu, Domu za starije i nemoćne osobe na Zenti, Ivana pl. Zajca 2.

Na koordinaciji će se prvenstveno raspravljati o problematici Savjeta mladih.

Koordinacija će se održati sa slijedećim dnevnim redom:

1. Zakonska obveza osnivanja savjeta mladih u općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske županije,
2. Dodjeljivanje prostorija mladima, udrugama mladih i za mlade u športsko-rekreacijske, kulturne i obrazovne svrhe sa rasporedom korištenja istih u općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske županije, te pretvaranje školskih prostora u multifunkcionalne tj. u svojevrsne centre okupljanja mladih,
3. Sufinanciranje putnih troškova učenicima i studentima općina i gradova Splitsko-dalmatinske županije,
4. Humanitarni projekt «Dobri ljudi-djeci Hrvatske»; financiranje polica životnog osiguranja za korisnike Domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Pored župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Sanadera, na koordinaciji će sudjelovati  Vide Popović, savjetnik Župana za studentska pitanja, predstavnici Upravnih odjela i službi Splitsko-dalmatinske županije zaduženi za pojedina pitanja iz Dnevnog reda kao i članovi Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije.

Molimo da svoj dolazak potvrdite do 15. lipnja 2010. putem e-maila: savjetmladih.sdz@gmail.com.

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH                           Ž U P A N


Stipe Čogelja, dipl.iur.                                                Ante Sanader, dipl.ing.