SASTANAK ŽUPANA SPLITSKO-DALMATINSKOG SA MINISTROM TURIZMA DAMIROM BAJSOM

Ovo je prvi posjet ministra turizma Damira Bajsa našoj županiji, a isto tako prvi posjet uopće nekoj županiji od preuzimanja resornog ministarstva. Sastanku su prisustvovali pomoćnici ministra Želimir Kramarić i Robert Pende, te izvršni tajnik Zdenka Šurak.  Župan Ante Sanader čestitao je ministru na imenovanju i zahvalio mu se što je za prvi radni posjet izabrao našu županiju. Naglasio je da je turizam jedna od glavnih strategijskih grana razvoja Splitsko-dalmatinske županije, ali isto tako da je najjača županija u turizmu i njegovom razvoju na području Dalmacije upravo Splitko-dalmatinska županija.

Ministar Damir Bajs istakao je da je cilj odvajanja turizma kao zasebnog resora novi kvalitetni turizam. Da bi to proveli potrebito je kvalitetno izraditi strategiju razvoja turizma i planova razvoja turizma, ali kao je istakao strategija treba obuhvatiti obalni i kontinentalni turizam. Naglasio je da se samo zajedničkom suradnjom na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini može postići napredak u razvoju turizma kao gospodarske grane. Konkretno, u Splitsko-dalmatinskoj županiji potrebna je suradnja i povezivanje otoka, priobalja i zagore. Ministar Bajs  govorio je o još nekoliko točaka čijim poboljšanjem bi se privuklo još više gostiju, a to su više hotelskih sadržaja (povećanje kapaciteta), te obogaćivanje sadržaja turističke ponude.  
Gradonačelnik Grada Splita Ivan Kuret ukratko je upoznao Ministra sa stanjem turizma na području Grada Splita. Naglasio je da će Grad Split pružiti potporu svim zainteresiranima koji se žele baviti turizmom i svim ostalim projektima vezanim uz tu važnu gospodarsku granu koja bilježi sve bolje rezultate.
O osnovnim obilježjima turizma Splitsko-dalmatinske županije uz iscrpne statističke podatke smještajnih kapaciteta, turističkog prometa i ostalih segmenta turizma Ministra je upoznao direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije dr. Mili Razović. Sa tradicijom turizma županije dugoj 140 godina, te sa započetim projektima prisutne je upoznao dr. Ante Nosić predsjednik Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, sa naglaskom na  „Eko-Etno selo“  projektom koji je prvi put zaživio upravo u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Zaključak ovog radnog sastanka je da bez suradnje države odnosno ministarstva, županije, gradova i općina nema ni kvalitetnog razvoja turizma bez obzira koliko kvalitetni bili projekti i razvojna strategija.    
Sastanku su prisustvovali zamjenica župana Anđelka Vuko, v.d. pročelnik Upravnog odjela za turizam Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella, Branko Grgić član Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, Jurica Jurišić član Poglavarstva Grada Splita za financiranje i gospodarstvo, Ružica Mikačič  predsjednica Turističke zajednice Grada Splita i Vedran Matošić direktor Turističke zajednice Grada Splita.

                                                                              Ana-Marija Škorić