Uz svjetski Dan zaštite okoliša

05.06.2019. Svjetski dan zaštite okoliša #BeatAirPollution!

Okoliš je prirodno i svako drugo okruženje organizama i njihovih zajednica, uključivo i čovjeka koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, more, vode, tlo, zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja koje je stvorio čovjek, svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

Svakodnevno ugrožavanje sastavnica okoliša u vidu sužavanja prostora nenarušene prirodne sredine i njene bioraznolikosti, sve dužih popisa ugroženih vrsta, promjena klime i sve dramatičnijih i „skupljih“ posljedica uzrokovanih stakleničkim plinovima te onečišćenja voda, mora, tla, zraka i drugih sastavnica okoliša emisijom onečišćujućih tvari i otpadom, simptomi su krize okoliša koji jasno upozoravaju da je trenutni razvoj neodrživ.

Svjetski dan zaštite okoliša (eng.World Environment Day) obilježava se 5. lipnja svake godine u više od 140 zemalja svijeta. Tog dana održana je Konferencija Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećena okolišu, na kojoj je donesena odluka o pokretanju Programa zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Prvi put je obilježen dvije godine kasnije (1974.), uz slogan „Samo jedna Zemlja“. Na poticaj Ujedinjenih naroda svjetske vlade i organizacije na ovaj dan već dugi niz godina zaredom pokreću akcije kojima se promiče važnost zaštite okoliša. To je najvažniji dan UN-ovog poticanja ekološke osviještenosti i djelovanja na području zaštite okoliša.

Svjetski dan zaštite okoliša postao je globalna platforma za podizanje svijesti o širokom području zaštite okoliša, od onečišćenja mora i globalnog zatopljenja, do užih okolišnih tema na lokalnoj, nacionalnoj ili globalnoj razini. Svatko je pozvan na sudjelovanje – kao pojedinac ili kao dio grupe.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite okoliša je borba protiv onečišćenja zraka (Take action to #BeatAirPollution), pod sloganom „Vaš planet Vas treba ujedinjene u borbi protiv klimatskih promjena“.

Onečišćenje zraka je vrlo složen problem, a razumijevanje različitih vrsta onečišćenja te kako ono utječe na naše zdravlje i okoliš može pomoći pri učinkovitijem poduzimanju mjera za poboljšanje kakvoće zraka oko nas. Ujedinjeni narodi upozoravaju da samo jedna od deset osoba na našem planetu udiše čist zrak. Onečišćenje zraka uzrokuju industrija, promet, poljoprivreda i otpad, no isto tako i mi sami u našim kućanstvima (sagorijevanje fosilnih i drugih goriva).

Zaštita okoliša na razini Županije provodi se kroz donošenje dokumenata zaštite okoliša (Program zaštite okoliša i Izvješće o stanju okoliša) te ostalih dokumenata važnih za provedbu zaštite okoliša. U okviru svojih nadležnosti Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, između ostalog, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš te procjene utjecaja zahvata na okoliš davanjem stručnog mišljenja. Jednako tako, Upravni odjel vodi propisane evidencije o stanju okoliša i emisijama u okoliš (voda, zrak, tlo). Podizanje razine svijesti o okolišu provodi se kroz suradnju s nevladinim udrugama, čije aktivnosti vezane za zaštitu okoliša i prirode te održivi razvitak, Upravni odjel redovito sufinancira svake godine.

Svatko od nas može i mora nešto učiniti kako bismo utjecali na smanjenje onečišćenja zraka:

  • koristite javni prijevoz ili dijelite vožnju s drugima, vozite bicikl, hodajte;
  • prijeđite na hibridno ili električno vozilo i koristite taksije na električni pogon;
  • isključite motor automobila kada čekate zeleno svjetlo na semaforu;
  • smanjite potrošnju mesa i mliječnih proizvoda kako biste utjecali na smanjenje emisije metana;
  • kompostirajte ostatke organske hrane i reciklirajte otpad;
  • prijeđite na visoko učinkovite sustave i opremu za kućno grijanje/hlađenje;
  • štedite energiju: isključite svjetla i kućanske aparate kada ih ne koristite;
  • odaberite ekološki prihvatljive i neotrovne boje te namještaj od prirodnih materijala.

Postanite dio svjetskog pokreta za očuvanje našeg planeta! Zajedno možemo pobijediti onečišćenje zraka! #BeatAirPollution!