ZAKAZANA 47. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 46. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. godinu (pozicija 471).
5. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju, obilježavanje i izgradnju tematskih staza u svrhu razvoja turizma i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2007. godini.
6. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih turizmu.
7. Nacrt prijedloga zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Izmjene i dopune Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti.
8. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje općine PUČIŠĆA – davanje mišljenja.
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2007., pozicija 254 i 249 namijenjenih zdravstvu.
10. Prijedlog Operativnog plana o izmjenama Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
11. Prijedlog Operativnog plana o izmjenama Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
12. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje zaštite kulturne baštine za 2007.
13. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2007.
14. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Stefanovics Jozsefa i Stefanovics Jozsefne.
15. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Anitu Kratzer i Ferenca Selmeczia.
16. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Aladara Jozsefa Petera, Ujhazi Gyorgy Attilu i Horvath Jozsefa Csabu.