ZAKAZANA 54. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 53. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Rasprava o aktualnim temama Općine Šolta.
3.Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.
4. Nacrt prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu.
5.Nacrt prijedloga zaključka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije.
6.Nacrt prijedloga zaključka o donošenju Programa zaštite okoliša Splitsko-dalmatinske županije.
7.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2008., pozicija 223 i 225 – namijenjenih zdravstvu.
8.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2008., pozicija 235 – namijenjenih zdravstvu.
9.Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa aktivnosti Zajednice udruga Društvo crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije.
10.Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih  rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2008. godini.
11.Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2008. godini.
12.Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godini.
13.Prijedlog Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
14.Prijedlog Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.
15.Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za sanacije i adaptacije objekata osnovnih škola u 2008. godini.
16.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2008. godinu.
17.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 184 Z.K.U. 52, čestice zgrade 185 Z.K.U. 69 i čestice zgrade 186 Z.K.U. 27 sve K.O. Kaštel  Štafilić.
18.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela    čestice zgrade 114/1 Z.K.U. 876 K.O. Kaštel Stari.
19.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela čestice zgrade 113/5 Z.K.U. 555 K.O. Kaštel Štafilić.
20.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dijela  poslovnog prostora upisanog u Z.K.U. 2964, K.O. Split, sagrađenog na čestici zgrade 2470 anagrafske oznake Split, Narodni trg 1.
21.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Andrasa Istvana Adamcsoka.
22.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici   Hrvatskoj za mađarskog državljanina Palinszki Ivana.
23.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici  Hrvatskoj za mađarskog državljanina Takacs Sandora Mate.
24.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Mathene Istvanov Gyongyia.
25. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Reublici Hrvatskoj za mađarske državljane Lajosa Kolozsvaria i Lajosne Kolozsvari.
26.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Pala Kozaka.
27.Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izdavanje jamstva iz Projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJI“.
28.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2008. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
29.Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, prosinac 2007.