ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 32. sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog Proračuna  Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu,
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu,
4. Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu,
5. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu,
6. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu,
7. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu,
8. Prijedlog programa javnih potreba - ostale tekuće donacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2005. godinu,
9. Prijedlog programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2005. godinu,
10. Prijedlog programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu,
11. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti za 2005. godinu,
12. Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu,
13. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu,
14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjenama i dopuna Financijskog plana i plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2004. godinu,
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i godišnji program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2005. godini,
16. Prijedlog odluke o osnivanju proračunskog fonda "Fond za gospodarski razvitak Splitsko-dalmatinske županije",
17. Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije.
18. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o obavljanju pogreba umrlih osoba na gradskom groblju "Lovrinac" Split,
19. Analiza turističke sezone 2004. godine na području Splitsko-dalmatinske županije,
20. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na prijedlog organizacije hitne medicinske pomoći s mrežom hitne medicinske pomoći.
21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje imovine Osnovnoj školi Strožanac, Strožanac,
22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom srednjim školama u Imotskom,
23. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Dinka Šimunovića, Hrvace,
24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje imovine Srednjoj školi Braća Radić, Kaštel Štafilić,