ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 31. sjednice Županijske skupštine,

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije,

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,

4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,

5. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,

6. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,

7. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,

8. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,

9. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,

10. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,

11. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,

12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lječilišta „Dječje selo“ Promajna, Baška Voda,

13. Prijedlog zaključka o davanju odobrenja Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Split da u svom imenu upotrijebi naziv Splitsko-dalmatinska županija,

14. Prijedlog odluke o davanju odobrenja za promjenu naziva ustanove,

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ustanove za Hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije,

16. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage odredbe članka 245. točka 4. stavak 2. Odluke o donošenju Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.