Županija zlatni sponzor Županijske lige protiv raka

Na ovaj način Županija se pridružuje humanom zadatku s ciljem aktivnog djelovanja na smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka promicanjem zdravlja i primarnom prevencijom zloćudnih bolesti.

Dr. Vrdoljak zahvalio je županu Sanaderu na još jednoj pomoći, a župan je istakao da prave zahvale trebaju ići dr. Vrdoljaku i svim njegovim suradnicima na golemim naporima u borbi protiv raka te predanom liječenju, skrbi i rehabilitaciji bolesnika kao i stalnom podizanju kvalitete medicinske opreme i smještaja.