Novosti

Definirano područje suradnje projekata SUSHI DROP i INNOVAMARE

Voditelji projekta SUSHI DROP sudjelovali su na „InnovaMare International innovation summit-u“ od 28. do 30. listopada, u sklopu kojeg su održana tri tehnička (TECH MEETING) predavanja o podmorskoj robotici i senzorima, onečišćenju mora i inovativnosti te tri diskusije (POP MEETING) na kojima su stručnjaci o stanju planeta zemlje, klimatskim promjenama i zagađenju razgovarali s renomiranim jedriličarima, astronautima, poduzetnicima i akademicima. Interesantna predavanja bila su uvod u sastanak koji je održan jutros između voditelja projekta SUSHI DROP i projekta INNOVAMARE, s ciljem sagledavanja mogućnosti suradnje. Naime, s obzirom na temeljne ciljeve projekata brojne su mogućnosti suradnje i povezivanja na projektnim aktivnostima.

Naime, cilj projekta INNOVAMARE je razvoj i uspostavljanje modela inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora, s misijom orijentiranom na održivost Jadranskog mora dok istovremeno, SUSHI DROP u fokus stavlja održivo ribarstvo uz primjenu UUV tehnologije i nadzor biološke raznolikosti. Nadalje, jedan od ciljeva projekta SUSHI DROP je uspostava GIS platforme otvorenog pristupa odnosno baze podataka koja će biti dostupna istraživačima, nevladinim organizacijama, subjektima uključenima u plavu ekonomiju te donositeljima odluka i koja će sadržavati prikupljene podatke proizašle iz primjene autonomnih podvodnih uređaja (UUV-a), uključujući i procjenu indeksa ribljeg fonda. S druge pak strane, INNOVAMARE cilja na unaprjeđenje prekogranične suradnje između znanosti i privatnog sektora, uz olakšano uključivanje MSP-a u međunarodne mreže za istraživanje kao način dodavanja vrijednosti MSP-u u području internacionalizacije i transfera tehnologije.

Obzirom na visoku podudarnost osnovnih ciljeva dvaju projekata, obje strane na današnjem sastanku precizirale su područja uzajamne suradnje, definirale aktivnosti te terminski plan početka istih.

Ravnopravnost spolova