Novosti

Implementacija projekata programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska

Poštovani,

Splitsko-dalmatinska županija provođenjem projekta Joint_SECAP sudjeluje u implementaciji projekata programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u sklopu kojeg izrađujemo Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za otok Brač.

Želimo utvrditi ukupnu potrošnju energije u gradu u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete i definirati mjere koje će poticati energetsku učinkovitost, primjenu obnovljivih izvora energije, ekološki prihvatljiv promet i javnu rasvjetu i koje će utjecati na smanjenje emisija CO2 do 2030. godine.

Molim Vas da nam pomognete u prikupljanju podataka te da ispunite kratki anketni upitnik u nastavku.

Vaš doprinos će nam pomoći u prikupljanju podataka o ukupnoj potrošnji energije i formiranju jasnije slike energetskih zahtjeva otoka Brača.

Link na upitnik: https://forms.gle/fkSif1gzQL3sW4Yw5

Ravnopravnost spolova