Novosti

Javno savjetovanje “ Zajednički akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Brača (SECAP BRAČ)

Obavještavamo vas da je otvoreno javno savjetovanje o prvom prijedlogu akcijskog plana održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za područje  otoka Brača.

Navedeni SECAP  se izradio kroz projekt Joint_SECAP,  INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014-2020 kojeg financira Splitsko-dalmatinska županija, a izrađuje  ga zajednica ponuditelja SENSUM d.o.o. i UM i UM d.o.o..

SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) ili Akcijski plan održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama ključni je provedbeni alat jedinica lokalne samouprave koje su potpisnici Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors for Climate and Energy). Ciljevi SECAP-a su smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 40% do 2030. godine, prilagodba utjecajima klimatskih promjena i ublažavanje energetskog siromaštva. Navedenim dokumentom se definiraju ciljevi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te akcije kojima se to namjerava postići, a isti se temelje na baznom popisu emisija te procjeni rizika i ranjivosti određenog područja u trenutku izrade dokumenta.

Specifičnost projekta Joint_SECAP je to što se izrađuje zajednički plan za otok Brač koji se sastoji od Grada Supetra i Općina: Bol, Nerežišća, Milna, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan, a ovakvim pristupom potiču se sinergijski efekti u borbi protiv klimatskih promjena kroz aktiviranje dijeljenih resursa na prirodno povezanom području.

Dodatne informacije o projektu možete naći na stranici https://www.italy-croatia.eu/web/jointsecap

 

Postupak je otvoren za sve dionike, a zatvara se u ponedjeljak, 12. travnja 2021.

Komentire molim dostaviti  na email adresu: martin.bucan@dalmacija.hr

Na narednoj poveznicama nalazi se radna verzije dokumenata koje je moguće komentirati:

Documents to download

Ravnopravnost spolova