Novosti

Na operativnom sastanku hrvatskih partnera na projektu SUSHI DROP definiran

Predstavnici hrvatskih partnera na projektu SUSHI DROP - Petra Lukić, stručna suradnica IZOR-a, Vida Zrnčić iz Udruge Sunce, predstavnici agencije PromoPlan zadužene za vidljivost projekta te Katarina Šuta i Martin Bućan iz upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije dogovorili u pojedinosti Mid-Term konferencije koja će se održati 27. i 28. travnja u zadarskom Impact Centru.

Mid-Term konferencija organizirati će se u suradnji s projektom Innovamare. U sklopu dvodnevnog događanja, prvog dana Innovamare održat će dva okrugla stola prema dostavljenom radnom programu na kojima će sudjelovati predstavnici partnera u projektu SUSHI DROP,  dok će se drugoga dana održati konferencija na kojoj će se predstaviti teme usko vezane za sami projekt SUSHI DROP.

Na sastanku su se razmatrale ideje i raspravljalo o najboljim predavačima i temama. Nakon zajedničke rasprave i razmjene mišljenja i ideja, definirana su zaduženja te je definiran rok od 10 dana za izradu kompletne agende programa i specificirane su aktivnosti koje će se provesti u sklopu vidljivosti konferencije i samog projekta SUSHI DROP.

Ravnopravnost spolova