Novosti

Održan je četvrti po redu međunarodni web sastanak

U četvrak, 18. lipnja, održan je četvrti po redu međunarodni web sastanak  partnera na Projektu Joint_SECAP financiranog preko programa INTERREG Italija-Hrvatska. Glavni ciljevi projekta su podizanje svijesti građana o klimatskim promjenama i njihovim posljedicama, prikupljanje podataka o klimatskim promjenama te izrada web platforme za javnost na kojoj će biti objavljeni svi podaci o klimatskim promjenama i načinima ublažavanja istih, kao i izrada SECAP-a (Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Splitsko -dalmatinska županija kao jedan od partnera na projektu je za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti i klimatskih promjena (SECAP-a) za područje otoka Brača.

Svi partneri su tijekom sastanka prezentirali svoje sudjelovanje u provedbi pojedinih projektnih aktivnosti u okviru koje je naglasak bio na procjeni ranjivosti i rizika koja pruža opsežan i konkretan uvid u trenutno stanje izloženosti klimatskim promjenama određenih sektora kao i procijenjeni rizik za iste. 

Obzirom da je jedan od ciljeva projekta pripremiti scenarije za budućnost, odnosno pronaći moguće načine ublažavanja utjecaja klimatskih promjena, partneri su izložili do sada učinjene pripreme za izradu  scenarija. 

Vodeći partner je dodatno objasnio funkcioniranje on-line platforme na kojoj bi se prikazivali rezultati prikupljeni tijekom projekta i na taj način bili dostupni javnosti.

Ravnopravnost spolova