Novosti

Održan je II. radni sastanak projektnog partnerstva

Dana 14.-15. listopada na Institutu za oceanografiju i ribarstvo održana je II. radionica u sklopu projekta prekogranične suradnje Hrvatska-Italija SUSHI DROP-"Održivo ribarstvo uz prikupljanje podataka dronovima“ – (engl. SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing

Projekta SUSHI DROP koji ima za cilj implementirati  senzorski sustav baziran na UUV tehnologiji, a koji je sposoban pomoću akustičkih i optičkih instrumenata neinvazivnom metodom karakterizirati bentoska staništa na većim dubinama.

Takav sustav omogućit će praćenje i procjenu stanja okoliša,  procjenu biomase u morskim područjima s stjenovitim grebenima i na većim dubinama, u kojima su klasični postupci uzorkovanja nedjelotvorni ili neprimjenjivi.

Na sastanku na kojem su sudjelovali predstavnici vodećeg partnera Sveučilišta u Bologni, sudjelovali su i predstavnici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitsko-dalmatinske županije UO za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Udruga Sunce, Regione Marche te FLAG Coste de Trabocchi koji su raspravljali o dosadašnjem tijeku projekta i projektnim aktivnostima koje provode partneri.

Posebna tema je bila specifikacije dronovske ronilice (kako maritimne njene sposobnosti tako i tehničke opremljenosti) koja bi odgovarala potrebama projekta s obzirom na područje i dubine na kojima će se vršiti istraživanje. Uspostavljeni sustav nadzora omogućit će  procjenu biomase prema prostorno - vremenskim obrascima i to ne samo na područjima Natura 2000 već i u relevantnim područjima mrijestilišta  koje karakteriziraju veće dubine (nedostupni roniocima), a u kojima je od velike važnosti pratiti učinke ribolovnog pritiska , kao i onečišćenja i degradacije staništa, a što bi također moglo utjecati na biološku raznolikost.

Osim navedenog raspravljalo se o komunikacijskom planu, administrativnom i financijskom izvještavanju te analizi i planiranju projektnih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta koji se sufinancira iz programa  INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) iznosi   1.714.847,50 EUR

Documents to download

Ravnopravnost spolova