Novosti

Održana 12. sjednica Županijske skupštine

Dana  30. rujna pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Skupštine, održana je 12. sjednica Županijske skupštine. Na samom početku sjednice predsjednik Mandatne komisije podnio je izvještaj: Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Mandatna komisija je utvrdila da je vijećnik  Ivan Grubišić dana  02. kolovoza  2014. godine podnio ostavku na mandat vijećnika u Županijskoj skupštini. Kandidacijska lista Grupe birača odredila je Mirnu Kovačić kao prvu slijedeću 11–u,  neizabranu kandidatkinju s kandidacijske liste Grupe birača  za izbor članica/članova Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, za svog člana u  Županijskoj skupštini. Odluka o istom zaprimljena je dana 01. kolovoza 2014. godine. Mandatna komisija utvrdila je kako je dana  02. kolovoza 2014. godine Ivanu Grubišiću prestao mandat vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a dana 03. kolovoza 2014. godine, započeo mandat vijećnici Mirni Kovačić. Nakon položene prisege nove vijećnice, privremeni upravitelj Regionalnog centra čistog okoliša d.d. Tomislava Šutu podnio je skupštini izvješće o ostvarenju dinamičkog plana aktivnosti.  U ljetnom periodu obavljena je Analiza sastava otpada, kemijska analiza i analiza biorazgradivosti sa odlagališta otpada na području Splitsko-dalmatinske županije, i to na: Karepovcu, Sinju, Vrlici, Imotskom, Vrgorcu, Braču, Hvaru. Podaci iz analize potrebni su radi odabira tehnologije obrade otpada u budućem Centru. Tijekom kolovoza i rujna od svih 55 gradova i općina na području Splitsko-dalmatinske županije zatražena je projekcija količina otpada za razdoblje od 2018.-2023. koju će isti uputiti u Centar. Namjera je aktivno uključiti sve jedinice lokalne zajednice  kao i utvrditi stvarno stanje na terenu u odnosu na zakonsku regulativu. Podaci o predviđenim količinama otpada u narednom periodu su od iznimne važnosti za izračunavanje kapaciteta budućeg Centra u Lećevici te naknade za usluge CGO-a. Kako sastavni dio Studije izvodljivosti, izrađen je dokument Analiza transportnih putova i pretovarnih stanica za prijevoz otpada iz gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji u Centar. Naglasio je kako su na lokacijama pretovarnih stanica identificirani svi problemi vezano za imovinsko-pravne odnose i pokrenuto njihovo rješavanje.

Vijećnici su prihvatili izvješća o stanju u domovima  za starije i nemoćne osobe Split, Lovret, Makarska i vis, te Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje za 2013.. donesena je Odluka o izmjeni Odluke o plaći župana i zamjenika župana, Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje pred Upravnim sudom u Splitu-Službenički sud, te Odluka o izvjeni Odluke o mejrama zaštite od požara na otvorenim prostorima. Donesena su rješenja: Rjeđenje  o imenovanju mrtvozornik za području Općine Muć, Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za javna priznanja Županijske skupštine SDŽ, te Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za prosvjetu i kulturu Županijske skupštine SDŽ. 

Ravnopravnost spolova