Održana 21. sjednica Županijske skupštine

Dana  27. travnja 2011., pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Županijske skupštine, održana je 21. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

 

Županijska skupština primila je na znanje slijedeća izvješća: Izvješće o aktivnostima na izradi izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana, Izvješće o aktivnostima na projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, Izvješće o projektima Splitsko-dalmatinske županije financiranim iz fondova Europske unije, Izvješće o aktivnostima Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na stanje dugovanja, te Izvješće o aktivnostima Nastavnog zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na stanje dugovanja.

 

 

 

Prihvaćen je Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Kozja, Općina Sućuraj, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Poljud, Grad Split, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke, Općina Pučišća, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Grad Stari Grad, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija, Grad Makarska, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja benzinske postaje na dijelu k.o. Split (Obala). Donesen je Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnine označene kao č.z. 8186/1 ZU 7520 (kat.čest.zem 9405 i 9406) K.O. Split, površine 1757m2, u naravi vrt, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čest.zgr. 282/3, upisana u Z.K.U 419 K.O. Vis u Visu, Munjac u naravi kuća i dvorište, ukupne površine 158m2, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnine označene kao čestice zgrade 70, Z.K.U. 1642 K.O. Hvar – „Kavana Pjaca“ i Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, kompleksa „Didolića dvori“ u Selcima na otoku Braču, čestica zgrade 82/1-13, čestica zgrade 79/7, 79/11, 79/12, 112, 115, 416, čestica zemlje 407/1/3 i 351/2 Z.K.U. 845, sve K.O. Selca2.

 

Vijećnici su prihvatili Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole dr.fra Karlo Balić, Šestanovac i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han. Donesena su rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bariše Granića Meštra, Baška Voda, Pomorske škole, Split, Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića, Sinj, Srednje škole Brač, Supetar, Klesarske škole, Pučišća, Osnovne škole Milna, Milna, Osnovne škole Petar Kružić, Klis, IV. Gimnazije Marko Marulić, Split, te  Rješenje o imenovanje ravnateljice Muzeja hvarske baštine.