Održana 24. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana  02. kolovoza 2011. , pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Županijske skupštine održala 24. sjednica Županijske skupštine. Nakon rasprave Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2011. godine nije dobio potrebnu većinu. Prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za prvo polugodište 2011. Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Splitsko-dalmatinske županije za 2010. Godine, Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 1. siječnja 2011. – 30. lipnja 2011., Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2010. godini, Izvješće o ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2010. godini, Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje dopunjeno s izvješćem Upravnog vijeća, Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2010. dopunjeno sa izvješćem Upravnog vijeća, Izvješće o poslovanju Agencije za razvoj Splitsko-dalmatinske županije d.o.o. za 2010. godinu, te Izvješće o radu Županijskih cesta Split, d.o.o. za 2010. Vijećnici su donijeli Zaključak o donošenju Vodoopskrbnog plana Splitsko-dalmatinske županije,  Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže, ugostiteljskih objekata i terase (štekata) na dijelu K.O. Split, predio uvala Bačvice, Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine na dijelu K.O. Seget Donji, predio Barbušinac. Skupštine je donijela Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, posebnih dijelova nekretnine označene kao zgrada 1974/1, upisane u Z.K.U. 1311, K.O. Split, anagrafske oznake Split, Julija Nepota 1, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, nekretnine sagrađene na čestici zgrade 1790, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, Z.K.u. 2862, Poduložak 8; K.O. Split, anagrafske oznake Split, Mihovilova širina 3, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, nekretnine sagrađene na čestici zgrade 1968, Z.K.U. 5674, K.O. Split i 2/8 suvlasničkog dijela nekretnine sagrađene na čestici zgrade 1968. Z.K.U. 5674, K.O. Split i 2/8 suvlasničkog dijela nekretnine sagrađene na čestici zgrade 1971, Z.K.U. 102, K.O. Split, sve anagrafske oznake Split, Poljana Grgura Ninskog 1, te rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, i razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Lovret.