Novosti

Održana 25. sjednica Županijske skupštine

Dana 26. studenog održana je 25. sjednica Županijske skupštine. Prihvaćeno je Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2015. Ovim dokumentom kao zbirnim Izvješćem, obuhvaćeni su relevantni podaci odnosno informacije pripremljene u nadležnim županijskim upravnim odjelima koji proizlaze iz djelokruga poslova koje obavljaju.  Cjelovito sagledavanje funkcioniranja izvršne vlasti na razini Županije ne treba biti svedeno isključivo na djelovanje i taksativno navođenje aktivnosti Župana kao nositelja izvršne vlasti ostvarenih u izvještajnom razdoblju. Izvješće podrazumijeva sveobuhvatni prikaz funkcioniranja izvršne vlasti što uključuje Župana kao pravni institut, odnosno izvršno tijelo Županije, zajedno s njegovim zamjenicima i upravnim odjelima u dijelu u kojem su ona usmjeravana i nadzirana od strane Župana kao nositelja izvršne vlasti. Prihvaćeno je Izvješće o radu Muzeja cetinske krajine, Centra za kulturu Brač i Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine za 2014. godine. Donesena je Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna SDŽ Hrvatskoj demokršćanskoj stranci-HDS, odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova te Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u osnovnom i srednjem školstvu. Skupština je donijela Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja SDŽ kojom se prihvaća sklapanje Porezne nagodbe i Zaključaka o davanju suglasnosti Domu zdravlja za provođenje Projekta e - dom zdravlja. Primarna zdravstvena zaštita u suvremenim zdravstvenim sustavima zadovoljava (ili bi trebala zadovoljavati) cca 75 % svih zdravstvenih potreba stanovništva. Nositelj Primarne zdravstvene zaštite je Dom zdravlja. Kako bi se ispunila zahtjevna zadaća doma zdravlja nužno je njegovo stalno unapređenje u infrastrukturnom, kadrovskom i organizacijskom pogledu. Posebno se to odnosi na tehnološko unapređenje sustava PZZ unutar doma zdravlja kao ishodišta iz kojega će se onda zdravstveni sustav komparativno i koncentrično usklađivati sa ostalim dionicima zdravstvenog sustava: djelatnicima PZZ - koncesionarima i ustanovama na sekundarnoj i tercijarnoj razini (bolnice, specijalne bolnice, poliklinike …) sve sa konačnim ciljem stavljanja pacijenta i njegovih zdravstvenih potreba u središte zdravstvenog sustava. Prepoznajući svoju ulogu u cjelokupnom zdravstvenom sustavu naše Županije, ali i šire, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije osmislio je regionalni razvojni projekt „e-Dom zdravlja“, kao jedinstveni projekt sustavnog rješavanja problema učinkovitosti zdravstvenog sustava u 3 ogledne Županije. Projektom bi se uspostavio ogledni zdravstveni sustav kao regionalni pilot projekt, s mogućnošću implementacije u cijeloj državi. Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu SDŽ, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela zaključke o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Ivana Lovrića,Sinj, Osnovnoj školi Kamešnica,Otok, te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Srednje škole Jure Kaštelan,Omiš i Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru k.o. Stobreč, predio ispred autokampa

 

Ravnopravnost spolova