Održana 27. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 21. listopada 2019., pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara održana je 27. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na samom početku sjednice Mandatna povjerenstvo podnijelo je Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Ivana Kovačića i početku obnašanja dužnosti vijećnika Ivana Barišića. Vijećnici su prihvatili Rješenje  izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine SDŽ. 

Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. te odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu,  kulturi i tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka, Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu, Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2019., kao i Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu. Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe u djelatnosti (opće) medicine, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju na korištenje prostora Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u Imotskom, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska.  

Skupština je donijela zaključke o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnih prostora, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Brač, Supetar, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi kraljice Jelene, Solin, ravnateljici Škole Vesni Ružić, za potpisivanje izjave o etažiranju školske dvorane i Odluku o dopuni Odluke o podjeli Osnovne škole Petra Berislavića u Trogiru s osnivanjem Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Milna za stjecanje vlasništva školskog igrališta, Odluku o davanju Lučkoj upravni SDŽ na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – županijskog značaja na dijelu k.o. Bast – Baška Voda, predio Krvavica, Općina Baška Voda, te Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, kralja Tomislava 9.