Održana 37. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 30. studenog 2020., pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Skupštine održana je 37. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na sjednici je donesen Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. Godinu. Također, Skupština je prihvatila odluke o donošenju programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu, javnih potreba očuvanja kulturne baštine - Ustanove u kulturi, kulturi i tehničkoj, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu. Prihvaćena je Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu, Odluka o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu te Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2021. godinu. Skupština je donijela odluke o donošenju programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti i u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu. Donesena je Odluka o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za rujan-listopad 2020. iz Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu te je prihvaćen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o implementaciji E Registra nekretnina, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2021. te Plan djelovanja Splitsko-dalmatinske županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.

Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Muzeja Cetinske krajine-Sinj i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Muzeja Cetinske krajine-Sinj. Doneseni su zaključci o zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute škola te zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra.