Novosti

Održana 4. sjednca Županijske skupštine

Dana 23. listopada, pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika, održana je 4. sjednica Županijske skupštine. Donesena je Odluka o izmjeni Statuta Splitsko-dalmatinske županije, kojom se mijenja datum Dana Splitsko-dalmatinske županije. Umjesto dosadašnjeg datuma 14. travnja,  određuje se 30. rujna, odnosno blagdan Sv. Jerolima kao Dan Splitsko-dalmatinske županije.

Skupština je donijela Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije, Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije te Rješenja o izboru tri predstavnika Splitsko-dalmatinske županije u Otočno vijeće Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prihvaćeno je Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017., Izvješće o stanju zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i Izvješće o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko- dalmatinske županije u 2016. godini. Donesena je Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova, Odluka o razrješenju članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Skupština je donijela Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS OKRUG GORNJI sa pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Okrug, predio Okrug Gornji, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe podmorskog cjevovoda kopno-Čiovo, na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi-Duhanka, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS SLATINE 4 sa pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Slatine, predio uvala Mržodel, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS KAŠTEL SUĆURAC III sa pripadajućim kolektorom F-209 i dio kolektora F-210, na dijelu k.o. Kaštel Sućurac, predio Ratac, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje Kanala V-SL, građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava anglomeracije Split-Solin – sustav vodoopskrbe grada Splita - rekonstrukcije, dogradnje i posebne upotrebe vodoopskrbne mreže i vodospreme „Visoka-Visoka“, na dijelu k.o. Split, predio Sjeverna luka, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje cjevovoda V-OD, građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava anglomeracije Split-Solin – sustav vodoopskrbe grada Splita - rekonstrukcije, dogradnje i posebne upotrebe vodoopskrbne mreže i vodospreme „Visoka-Visoka“, na dijelu k.o. Split, predio Trajektna luka Split, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje preljevnog kanala RB 2, građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – optimalizacija i posebne upotrebe spoja sustava odvodnje sjevernog sliva na UPOV Stupe, na dijelu k.o. Split, predio Sjeverna luka i Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje gravitacijskog kolektora RB 1, građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva na UPOV Stupe, na dijelu k.o. Split, predio Sjeverna luka.

Doneseni su zaključci o davanju prethodne suglasnosti  na prijedloge izmjena i dopuna statuta škola.

Ravnopravnost spolova