Novosti

Održana 5. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Sjednica je pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske Skupštine održana 29. rujna.

Na sjednici je donesena Odluka o davanju koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu Splitsko-dalmatinske županije: Gradovi Split (naselja: Kamen, Split, Stobreč i Žrnovnica), Solin, Kaštela i Trogir (naselja: trogir, Plano Divulje) i dijelovi općina Dugopolje, Klis i Seget (naselja: Dugopolje, Klis, Seget Donji i Seget Vranjica).

Nakon uvodnih izlaganja prihvaćena su izvješća o stanju u zdravstvenim ustanovama: Klinički bolnički centar Split, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije, Specijaliziranoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska, Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, Split, Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split, Stomatološkoj poliklinici Split, te Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Županijska skupština prihvatila je i izvješća o stanju u socijalnim ustanovama - Domu za starije i nemoćne osobe Split, Lovret, Vis i Makarska.
Prihvaćen je nacrt Prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i utvrđivanje prijedloga izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

Vijećnici su donijeli slijedeće odluke: Odluku o prijedlogu mreže osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj tuna na dijelu akvatorija uz otok Orud, k.o. Drvenik, Grad Trogir.
Donijete su odluke o izmjenama i dopunama Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije, Programa sufinanciranja razvitka seoskog prostora u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije.


                                                           Ana-Marija Škorić

Ravnopravnost spolova