Novosti

Održana 9. sjednica Županijske skupštine

Pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Skupštine, dana 28. ožujka 2017. održana je 9. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na početku sjednice, minutom šutnje odana je počast Josipu Joviću, prvom poginulom hrvatskom redarstveniku koji je 31. ožujka 1991., na „Krvavi Uskrs“ dao život u borbi za samostalnost i suverenost Republike Hrvatske.

Skupština je prihvatila Analiza turističke sezone 2017. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2018.

Odredišta Splitsko – dalmatinske županije osvojila su i u 2017. godini razne nagrade i priznanja za uređenost i ponudu destinacija, pri čemu odredišta poput Splita, Brela, Baške Vode, Makarske, Trogira, Bola, Hvara, Šolte, i dr. osvajala su proteklih godina priznanja u kategorijama najuređenijih općina i gradova. Ovakva priznanja nagrađuju trud ljudi i cjelokupne zajednice na stvaranje klime dobrodošlice za brojne turiste te služe kao poticaj da se aktivnosti na uređenju turističkih odredišta i nadalje nastave. Sve ostvareno okrunjeno je priznanjima koja su na održanim Danima hrvatskog turizma 2017. u Malom Lošinju dobile destinacije, tvrtke i pojedinci iz turističkog sektora Splitsko-dalmatinske županije, dok je grad Split šampion turizma Hrvatske 2017. godine. Posebnu pohvalnicu Ministarstva turizma dobile su Turističko – ugostiteljska škola Split i Škola likovnih umjetnosti Split

Doneseno je Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije te Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za osobe sa invaliditetom Splitsko-dalmatinske županije. Na temelju točke 4. Završnih odrednica Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2017. do 2020. godine („Narodne novine“, broj 42/17) propisano je da jedinice područne(regionalne) samouprave osnivaju i imenuju Povjerenstvo (koordinatore) za osobe za invaliditetom koje za cilj ima promicanje prava osoba sa invaliditetom. Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati sve aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske županije koje za cilj imaju promicanje prava osoba sa invaliditetom, te svojim savjetodavnim radom pomagati Županijskoj skupštini i drugim tijelima u provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2018. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2017., s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju te je donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini. Donesena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju dijela viška prihoda Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split, Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Stomatološke poliklinike Split, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Split i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Split o utvrđivanju cijena usluga u dislociranom objektu u Starom Gradu. Vijećnici su donijeli Odluku o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini te su prihvatili Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini. Također su doneseni zaključci o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna statuta škola čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija.

Ravnopravnost spolova