Novosti

Predstavljanje SECAP-a za područje Otoka Brača, primjeri dobre prakse i mogućnosti za provedbu mjera - Prvi dan

JOINT_SECAP

 

TEHNIČKA RADIONICA I PRIMJERI DOBRE PRAKSE

 

“Predstavljanje SECAP-a za područje Otoka Brača, primjeri dobre prakse i mogućnosti za provedbu mjera”

 

Supetar, Bluesun Holiday Village Velaris – Supetar

Konferencijska dvorana „Velaris“

Put Vele Luke 10, 21400, Supetar

 

Održana radionica “Predstavljanje SECAP-a za područje otoka Brača, primjera dobre prakse i mogućnosti za provedbu mjera prilagodbe” koju je organizirala Splitsko-dalmatinska županija u sklopu realizacije prekograničnog projekta Joint_SECAP, koja se održala 10. lipnja 2021. godine u Supetru na Braču, u konferencijskoj dvorani “Velaris” BluesunHolidayVillageVelaris.

Na radionicama se predstavnicima jedinica lokalne uprave i samouprave s područja otoka Brača, a riječ je o jednom gradu (Supetar) i sedam općina (Bol, Milna, Sutivan, Postira, Selca, Pučišća i Nerežišća) od strane Stipe Čogelje zamjenika Župana uručen “Zajednički akcijski plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena za otok Brač” koji je uz sebe sadržavao I sve ostale dokuemente i materijale koje su izrađene za otok Brač.

Svi ovi dokumenti izrađeni su s ciljem postizanja što skorije i što veće energetske neovisnosti otoka Brača i cijele SDŽ te predstavljaju temeljne dokumente na osnovi kojih će jedinice lokalne uprave i samouprave moći konkurirati za sredstva iz Europskih fondova, a ujedno su primjenjivi i na druge hrvatske otoke.

Projekt Joint_SECAP – je ostvario  glavni cilj projekta, a to jepovećati znanja i kapaciteta lokalnih vlasti o prilagođavanju klimatskim promjenama, kako bi im se omogućilo da lakše integriraju mjere klimatskih prilagodbi u postojeće energetske planove i usvoje nad-općinski pristup rješavanje navedene problematike.

Nadalje sudionici su bili posebno zainteresirani prilagodbu klimatskim promjenama u sektoru poljoprivrede, zdravstva, vatrogastva, zaštite obalnog pojasa, energetske obnove javnih objekata i zgrada, modernizacije javne rasvjete, ali i osvještavanja građana kako održivo gospodariti energijom i svim ostalim resursima otoka Brača

Kroz projekt su se razvili alati i instrumenti kojima će se podržati javne uprave u izradi strateških planova, akcijskih planova i drugih instrumenata prilagodbe klimatskim promjenama, kako bi se integrirali sa postojećim energetskim planovima i omogućiti  učinkovitije korištenje raspoloživih mogućnosti financiranja iz sljedećeg programskog razdoblja (npr. strukturnih fondova).

Ravnopravnost spolova