Novosti

ZAKAZANA 3. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 16. rujna (ponedjeljak) 2013. s početkom u 10,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 3. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,
3. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,
4. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području rekreacije i športa za 2013,
5. Prijedlog Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,
6. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,
7. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,
8. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,
9. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. i projekcije za 2014. i 2015.,
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013.,
12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2013,
13. Izvještaj o izvršenju financijskog plana siječanj-lipanj 2013. Županijske uprave za ceste, Split,
14. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u 2013. godini od dana njenog konstituiranja,
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split,
16. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2012. godini,
17. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2007.- 2015. godine,
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izvođenju nadogradnje, dogradnje rekonstrukcije zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (zdravstveno-ekološkog laboratorija) u Splitu, Vukovarska 46,
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, dijela poslovnog prostora Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u zgradi u Solinu, dr. Martina Žižića 6,
20. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni-usklađenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska,
21. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina mula,
22. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio jugozapadni dio sportske luke Mornar,
23. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Vinogradišće, otok Sv. Klement,
24. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Milna, predio uvala Lučice (zapadni dio),
25. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža (kod luke),
26. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža,
27. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio ispred hotela Amfora,
28. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća,
29. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija,
30. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne namjene upotrebe – korištenja podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Livka, otok Šolta – Milna, otok Brač,
31. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe – korištenja podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Veli Drvenik – Mali Drvenik,
32. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe – korištenja podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Mali Drvenik – Vinišće,
33. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe – korištenja podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Trogir – otok Čiovo,
34. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe – korištenja podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Maslinica, otok Šolta – Kačine, otok Veli Drvenik,
35. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe – korištenja podmorskog svjetlovodnog kabela položenog na dionici Mavarštica, otok Čiovo – Dražetina, otok Šolta,
36. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe – korištenja podmorskog svjetlovodnog kabela položenog između Brela i Povlja na otoku Braču,
37. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine na dijelu k.o. Milna, predio uvala Vlaška,
38. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj tuna u akvatoriju otoka Kluda,
39. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 957/1, upisana u Z.U. 4422, P.U. 9, K.O. Split, u naravi dvosoban stan na središnjem dijeli istočne strane IV. (četvrtog) kata zgrade, anagrafske oznake Split, Trg Franje Tuđmana 3,
40. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije. 


                  S poštovanjem, 

                                                                    PREDSJEDNIK 
                                                                    ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

                                                                    Petroslav Sapunar, prof., v.r.


Ravnopravnost spolova