Novosti

Zakazana 35. sjednica Županijske skupštine

U Splitu će se 28. prosinca (petak) 2012. s početkom u 10,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 35. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

2. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

3. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

4. Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

5. Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

7. Prijedlog programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2013. godinu,

8. Prijedlog programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2013.god.,

9. Prijedlog programa ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

10. Prijedlog programa razvoja turizma i pomorstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

11. Prijedlog programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

12. Prijedlog Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu,

13. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,

15. Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih za 2013. godinu,

16. Izvješće o stanju okoliša u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2008.-2011. godinu,

17. Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine za 2011. godinu, dopunjeno Izvješćem Upravnog vijeća,

18. Izvješće o radu Centra za kulturu Brač za 2011.godinu, dopunjeno Izvješćem Upravnog vijeća,

19. Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine za 2011. godinu,

20. Izvješće o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola kojih je Županija osnivač za razdoblje rujan 2011. – listopad 2012.,

21. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dijela nekretnine označene kao čestica zgrade 967/3, Z.K.U. 9268 K.O. Split, u naravi stan u potkrovlju, označen brojem 11, površine 66,64m2, anagrafske oznake Split, Tončićeva 6,

22. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 133/2, Z.K.U. 1299 i dijela čestice zgrade 133/3, Z.K.U. 1497 sve K.O. Stari Grad.


S poštovanjem,

                                                                           PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                           Petroslav Sapunar, prof., v.r.
 

Ravnopravnost spolova