ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Županijske skupštine,
 2. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije,
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju školskih odbora u osnovnim školama  Splitsko - dalmatinske županije:

    1. Osnovna glazbena škola Josipa Gotovca, Sinj,
    2. O. Š. Don Lovre Katića, Solin,
    3. O.Š. Dr. Franje Tuđmana, Brela,
    4. O.Š. Milna, Milna,
    5. O.Š. Bariše Graniće Meštra, Baška Voda,
    6. O.Š. 1. listopada 1942, Čišla,
    7. O.Š. Hvar, Hvar,
    8. O.Š. Ostrog, Kaštel Lukšić,
    9. O.Š. Tin Ujević, Krivodol,
  10. O.Š. Marko Marulić, Sinj,
  11  O.Š. Aržano, Aržano,
  12. O.Š. Bijaći, Kaštel Novi,
  13. O.Š. Bol, Bol,
  14. O.Š. Ivan Goran Kovačić, Cista Velika,
  15. O.Š. Ante Starčević, Dicmo,
  16. O.Š. Dugopolje, Dugopolje,
  17. O.Š. prof. Filip Lukas, Kaštel Stari,
  18. O.Š. fra Pavla Vučkovića, Sinj,
  19. O.Š. Gradac, Gradac,
  20. O.Š. Grohote, Grohote,
  21. O.Š. Ivana Mažuranić, Han,
  22. O.Š. Dinka Šimunovića, Hrvace,
  23. O.Š. Ivana Lovrića, Sinj,
  24. O.Š. Stjepana Radića, Imotski,
  25. O.Š. Jelsa, Jelsa,
  26. O.Š. Jesenice, Dugi Rat,
  27. O.Š. Knez Trpimir, Kaštel Gomilica,
  28. O.Š. Kamešnica, Otok,
  29. O.Š. Knez Mislav, Kaštel Sućurac,
  30. O.Š. Petar Kružić, Klis,
  31. O.Š. Komiža, Komiža,
  32. O.Š. Silvije Strahimir Kranjčević, Lovreć,
  33. O.Š. Majstor Radovan, Trogir,
  34. O.Š. Ivan Duknović, Marina,
  35. O.Š. Knez Branimir, Muć,
  36. O.Š. Neorić-Sutina, Neorić,
  37. O.Š. Josip Pupačić, Omiš,
  38. O.Š. Petar Berislavić, Trogir,
  39. O.Š. don Mihovil Pavlinović, Podgora,
  40. O.Š. Vladimir Nazor, Postira,
  41. O.Š. Primorski Dolac, Primorski Dolac,
  42. O.Š. Ivan Leko, Proložac,
  43. O.Š. Pučišća, Pučišća,
  44. O.Š. Runović, Runović,
  45. O.Š. Kralja Zvonimira, Seget Donji,
  46. O.Š. Selca, Selca,
  47. O.Š. Gornja Poljica, Srijane,
  48. O.Š. Petar Hektorović, Stari Grad,
  49. O.Š. Strožanac, Strožanac,
  50. O.Š. Studenci, Studenci,
  51. O.Š. Ante Anđelinović, Sućuraj,
  52. O.Š. O.Š. Supetar, Supetar,
  53. O.Š. dr. fra Karla Balića, Šestanovac,
  54. O.Š. Stjepan Radić, Tijarica,
  55. O.Š. Trilj, Trilj,
  56. O.Š. Tučepi, Tučepi,
  57. O.Š. Vjekoslav Parać, Solin,
  58. O.Š. Vis, Vis,
  59. O.Š. Braća Radić, Vrba,
  60. O.Š. Vrgorac, Vrgorac,
  61. O.Š. Milana Begovića, Vrlika,
  62. O.Š. Zagvozd, Zagvozd,
  63. O.Š. Zmijavci, Zmijavci