Postupci javne nabave

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2023/S 0F2-0002854 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (2 GRUPE), EVV 5/23 23.01.2023. 27.02.2023. do 13:00 sati
2023/S 0F2-0002376 IZRADA JEDINSTVENOG VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE, DIZAJNIRANJE LOGA PROJEKTA I DIZAJNIRANJE I IZRADA PROTOTIPA SUVENIRA, TISAK, SNIMANJE PROMOTIVNOG SPOTA, EMV 21/22 19.01.2023. 10.02.2023. do 10:00 sati
2023/S 0F2-0001464 GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - SANACIJA KROVA TROGIR, EMV 24-5/22 16.01.2023. 09.02.2023. do 13:00 sati
2023/S 0F2-0000362 GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - RADOVI UREĐENJA PROSTORA SDŽ - MAKARSKA, EMV 24-3/22 05.01.2023. 06.02.2023. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0050176 GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI U SDŽ - RADOVI UREĐENJA PROSTORA U SPLITU, VUKOVARSKA 1/I. KAT, EMV 24-4/22 20.12.2022. 12.01.2023. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0049985 GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI - SANACIJA RAVNOG KROVA, EMV 24-2/22 19.12.2022. 10.01.2023. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0047775 UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU - ZAMJENA SUSTAVA KLIMATIZACIJE DIJELA 4. I 5. KATA ZGRADE SJEDIŠTA SDŽ, EMV 23-2/22 02.12.2022. 22.12.2022. do 10:00 sati
2022/S 0F2-0047498 NABAVA OPREME ZA EDUK. DVORANU, NABAVA TABLETA ZA POSJET., NABAVA I POST. BR. POSJET., USPOSTAVA E-TICKET SUSTAVA, IZRADA I POST. SIGN. PLOČA ZA POSJET.-PONOVLJENI POSTUPAK (4 GRUPE), EMV 20-1/22 30.11.2022. 21.12.2022. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0045890 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, EMV 13-1/22 21.11.2022. 12.12.2022. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0043073 DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 12/22 28.10.2022. 22.11.2022. do 13:00 sati
1345678910Zadnji