Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

2024/S F02-0004984

USLUGE GRAFIČKOG OBLIKOVANJA, LEKTORIRANJA, IZRADE I DISTRIBUCIJE KRONIKE SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE, EMV 35/24

22.05.2024. 12.06.2024. do 13:00 sati

EMV 30/24

NABAVA VOZILA ZA POTREBE ŠKOLA, EMV 30/24

06.05.2024. 24.05.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-0004253

IZRADA IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU CENTRA ZA STARIJE OSOBE (IZVANINSTITUCIJSKE I INSTITUCIJSKE USLUGE) "DRAGLJANE" NA K.Č.BR. 2521/4 K.O.DRAGLJANE

06.05.2024. 24.05.2024. do 10:00 sati

2024/S F21-0000225

ČUVARSKE USLUGE - ZAŠTITARSKE USLUGE (2 GRUPE), EMV 11/24

30.04.2024. 22.05.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-0003996

NABAVA OPREME ZA KUHINJU I BLAGOVAONICU ZA PROVEDBU SUVREMENIH METODA POUČAVANJA, CJELODNEVNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE (10 GRUPA), EVV 1/24

29.04.2024. 03.06.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-0002950

UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR, TONERI, RIBONI I DRUGE POTREPŠTINE, EMV 4/24

29.04.2024. 22.04.2024. do 10:00 sati

2024/S FO2-0002936

GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI UREĐENJA HODNIKA I STUBIŠTA, RENOVIRANJE SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI SDŽ, VUKOVARSKA 1, SPLIT, EMV 29/24

29.03.2024. 23.04.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-0002717

GRAĐEVINSKI, OBRTNIČKI, INSTALATERSKI I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA ZGRADAMA OSNOVNIH ŠKOLA _ ZA POTREBE CJELODNEVNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE (15 GRUPA), EMV 24/24

26.03.2024. 22.04.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-000269

USLUGA STRUČNOG NADZORA I KZNR II NAD REKONSTRUKCIJOM OŠ DR. FRA KARLO BALIĆ ŠESTANOVAC I DOGRADNJOM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE, EMV 28/24

25.03.2024. 16.04.2024. do 13:00 sati

EMV 23/24

DOGRADNJA DIZALA NA KAT.ČEST.ZEM. 4555-3 I 4555-2 K.O. SPLIT, VUKOVARSKA 1, SPLIT, EMV 23/24

07.03.2024. 28.03.2024. do 13:00 sati
1345678910Zadnji