Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

2023/S 0F2-0002376

IZRADA JEDINSTVENOG VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE, DIZAJNIRANJE LOGA PROJEKTA I DIZAJNIRANJE I IZRADA PROTOTIPA SUVENIRA, TISAK, SNIMANJE PROMOTIVNOG SPOTA, EMV 21/22

19.01.2023. 10.02.2023. do 10:00 sati

2023/S 0F2-0001464

GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - SANACIJA KROVA TROGIR, EMV 24-5/22

16.01.2023. 09.02.2023. do 13:00 sati

2023/S 0F2-0000362

GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - RADOVI UREĐENJA PROSTORA SDŽ - MAKARSKA, EMV 24-3/22

05.01.2023. 06.02.2023. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0050176

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI U SDŽ - RADOVI UREĐENJA PROSTORA U SPLITU, VUKOVARSKA 1/I. KAT, EMV 24-4/22

20.12.2022. 12.01.2023. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0049985

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI - SANACIJA RAVNOG KROVA, EMV 24-2/22

19.12.2022. 10.01.2023. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0047775

UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU - ZAMJENA SUSTAVA KLIMATIZACIJE DIJELA 4. I 5. KATA ZGRADE SJEDIŠTA SDŽ, EMV 23-2/22

02.12.2022. 22.12.2022. do 10:00 sati

2022/S 0F2-0047498

NABAVA OPREME ZA EDUK. DVORANU, NABAVA TABLETA ZA POSJET., NABAVA I POST. BR. POSJET., USPOSTAVA E-TICKET SUSTAVA, IZRADA I POST. SIGN. PLOČA ZA POSJET.-PONOVLJENI POSTUPAK (4 GRUPE), EMV 20-1/22

30.11.2022. 21.12.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0045890

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, EMV 13-1/22

21.11.2022. 12.12.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0043073

DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 12/22

28.10.2022. 22.11.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0042739

UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU (2 GRUPE) GRUPA 1. ZAMJENA KLIMA SISTEMA (SERVER SALA) GRUPA 2. KLIMA UREĐAJI (SPLIT SISTEMI), EMV V 23-1/22

27.10.2022. 23.11.2022. do 13:00 sati
Prvi2345791011Zadnji