Postupci javne nabave

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2021/S 0F2-0045614 NABAVA RADOVA U FAZI 2 (RADOVI IZVEDBE PARTERA I KRAJOBRAZA), RADOVI UREĐENJA EDUKACIJSKE DVORANE, NABAVA RADOVA USPOSTAVE INTERPRETACIJSKOG PUNKTA "MASLINA", EMV 24/21 17.12.2021. 17.01.2022. do 13:00 sati
EMV 11-2/21 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME, EMV 11-2/21 03.12.2021. 23.12.2021. do 13:00 sati
2021/S OF2-0043319 ODRŽAVANJE LIBUSOFT APLIKACIJA, EMV 9/21 01.12.2021. 21.12.2021. do 13:00 sati
2021/S 0F2-0039310 DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 10/21 28.10.2021. 22.11.2021. do 13:00 sati
2021/S 0F2-0036645 PRIPREMA RADIONICA ZA CENTAR ZA POSJETITELJE I ŠKOLE U PRIRODI, PRIPREMA I PROVEDBA EDUKACIJA LOKALNOG STANOVNIŠTVA I PRIPREMA I PROVEDBA EDUKACIJA ZA ZAPOSLENIKE CENTRA ZA POSJETITELJE, EMV 28/21 12.10.2021. 09.11.2021. do 13:00 sati
2021/S F21-0035826 POŠTANSKE USLUGE, EMV 3/21 06.10.2021. 22.10.2021. do 13:00 sati
2021/S OF2-0034675 MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO, EMV 6/21 28.09.2021. 20.10.2021. do 13:00 sati
2021/S 0F2-0034122 Nabava energenata – lož ulje ekstra lako (LUEL EURO) za sezonu grijanja 2021._2022. (za škole kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač), EVV 13/21 24.09.2021. 03.11.2021. do 13:00 sati
2021/S 0F2-0031437 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, EMV 11-1/21 26.08.2021. 22.09.2021. do 12:00 sati
2021/S 0F2-0031121 GLAVNI PROJEKT, IZVEDBENI PROJEKT I IZRADA TENDER DOKUMENTACIJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUNINA KOD VRGORCA, EMV 40/21 24.08.2021. 21.09.2021. do 13:00 sati
Prvi34568101112Zadnji