Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-54/24

USLUGE REDOVITOG GODIŠNJEG ODRŽAVANJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE, E-BAG-54/24

09.07.2024. 16.07.2024. do 10:00 sati

E-BAG-56/24

UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU, E-BAG-56/24

11.06.2024. 18.06.2024. do 10:00 sati

E-BAG-52/24

REDOVITO ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA, E-BAG-52/24

11.06.2024. 18.06.2024. do 10:00 sati

E-BAG-25/24

ODRŽAVANJE OBJEDINJENOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA EVIDENCIJU POMORSKOG DOBRA, HOSTING APLIKACIJE ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, HOSTING JAVNOG SERVISA I UNAPRJEĐENJE APLIKACIJA, E-BAG-25/24

07.06.2024. 17.06.2024. do 10:00 sati

E-BAG-26/24

EDUCIRANJE, INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE PROJEKTA "POMORSKO JE DOBRO", E-BAG-26/24

06.06.2024. 14.06.2024. do 10:00 sati

E-BAG-96/24

PRODULJENJE LICENCE ZA FORTIMAIL, E-BAG-96/24

03.06.2024. 10.06.2024. do 13:00 sati

E-BAG-42/24

NAJAM AUDIO OPREME ZA ODRŽAVANJE SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, E-BAG-42/24

03.06.2024. 10.06.2024. do 10:00 sati

E-BAG-16/24-1

PRINTERI I SKENERI, E-BAG-16/24-1

14.05.2024. 22.05.2024. do 10:00 sati

E-BAG-83/24

IZRADA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, E-BAG 83/24

09.05.2024. 20.05.2024. do 10:00 sati

E-BAG-51/24

UREDSKI NAMJEŠTAJ, E-BAG-51/24

23.04.2024. 30.04.2024. do 10:00 sati
1345Zadnji