Postupci jednostavne nabave

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-69/23 GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI: UREĐENJE ULAZNE UNUTARNJE STIJENKE NA V. KATU, E-BAG-69/23 23.05.2023. 02.06.2023. do 10:00 sati
E-BAG-1/23 PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA MAIL SERVER, E-BAG-1/23 22.05.2023. 29.05.2023. do 12:00 sati
E-BAG-57/23 Usluga upravljanja projektom gradnje - Voditelj projekta „Rehabilitacijski centar Dugopolje“ u fazi koncipiranja i projektiranja, E-BAG-57/23 19.05.2023. 26.05.2023. do 10:00 sati
E-BAG-64/23 ATESTI TEHNIČKE ZAŠTITE I ZAŠTITE NA RADU, E-BAG-64/23 16.05.2023. 22.05.2023. do 13:00 sati
E-BAG-28/23 EDUKACIJA, INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE PROJEKTA " POMORSKO JE DOBRO", E-BAG-28/23 04.05.2023. 15.05.2023. do 13:00 sati
E-BAG-68/23 GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - SANACIJA KROVA ZGRADE PP TROGIR, E-BAG-68/23 03.05.2023. 12.05.2023. do 10:00 sati
E-BAG-67/23 USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GLAVNI PROJEKT ZA SANACIJU RAVNOG KROVA, E-BAG-67/23 25.04.2023. 05.05.2023. do 10:00 sati
E-BAG-17/23 MREŽNA OPREMA, E-BAG-17/23 19.04.2023. 26.04.2023. do 13:00 sati
E-BAG-52/23 UREDSKI NAMJEŠTAJ, E-BAG-52/23 04.04.2023. 14.04.2023. do 10:00 sati
E-BAG-7/23 HIGIJENSKI POTROŠNI MATERIJAL, E-BAG-7/23 03.04.2023. 13.04.2023. do 10:00 sati
1345Zadnji