Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-90-1/24

USLUGE VOĐENJA I UPRAVLJANJA DRUŠ. MREŽAMA, SPONZORIRANJE SADRŽAJA NA DRUŠ. MREŽAMA PROJEKTA "POMORSKO JE DOBRO" I OGLAŠAVANJE NA SPECIJALIZIRANOM PORTALU S NACIONALNOM POKRIVENOŠĆU ... E-BAG-90-1/24

10.04.2024. 19.04.2024. do 12:00 sati

E-BAG-16/24

PRINTERI I SKENERI, E-BAG-16/24

05.04.2024. 12.04.2024. do 13:00 sati

E-BAG-99/23

STRUČNI NADZOR PROJEKTA DOGRADNJE DIZALA NA KAT.ČEST.ZEM. 4555/3 I 4555/2 K.O. SPLIT, VUKOVARSKA 1, SPLIT, E-BAG-99/23

03.04.2024. 10.04.2024. do 10:00 sati

E-BAG-30/23

AMBASADOR TURIZMA SDŽ, E-BAG-30/23

03.04.2024. 12.04.2024. do 10:00 sati

E-BAG-82/24

IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, E-BAG-82/24

02.04.2024. 11.04.2024. do 10:00 sati

E-BAG-90/24

USLUGE VOĐENJA I UPRAVLJANJA DRUŠ. MREŽAMA, SPONZORIRANJE SADRŽAJA NA DRUŠ. MREŽAMA PROJEKTA "POMORSKO JE DOBRO " I OGLAŠAVANJE NA SPECIJALIZIRANOM PORTALU S NACIONALNOM POKRIVENOŠĆU ...., E-BAG-90/24

28.03.2024. 05.04.2024. do 10:00 sati

E-BAG-104/23

SANACIJA RAVNOG KROVA GRAĐEVINE SA UGRADNJOM FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA ADRESI DOMOVINSKOG RATA 2, SPLIT- STRUČNI NADZOR, E-BAG-104/23

19.03.2024. 27.03.2024. do 10:00 sati

E-BAG-78/24

SANACIJA PORTIRNICE I ULAZNOG PROSTORA ZGRADE SDŽ, DOMOVINSKOG RATA 2, SPLIT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, E-BAG-78/24

12.03.2024. 02.04.2024. do 10:00 sati

E-BAG-45/24

GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNIM MREŽAMA, E-BAG-45/24

11.03.2024. 18.03.2024. do 10:00 sati

E-BAG-84/24

USLUGE IZRADE PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA NA PODRUČJU SDŽ, E-BAG-84/24

08.03.2024. 18.03.2024. do 13:00 sati
245Zadnji