Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-104/23

SANACIJA RAVNOG KROVA GRAĐEVINE SA UGRADNJOM FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA ADRESI DOMOVINSKOG RATA 2, SPLIT- STRUČNI NADZOR, E-BAG-104/23

19.03.2024. 27.03.2024. do 10:00 sati

E-BAG-78/24

SANACIJA PORTIRNICE I ULAZNOG PROSTORA ZGRADE SDŽ, DOMOVINSKOG RATA 2, SPLIT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, E-BAG-78/24

12.03.2024. 02.04.2024. do 10:00 sati

E-BAG-45/24

GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNIM MREŽAMA, E-BAG-45/24

11.03.2024. 18.03.2024. do 10:00 sati

E-BAG-84/24

USLUGE IZRADE PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA NA PODRUČJU SDŽ, E-BAG-84/24

08.03.2024. 18.03.2024. do 13:00 sati

E-BAG-11-1/24

ANTIVIRUSNI SUSTAV, OBNOVA LICENCE, E-BAG-11-1/24

27.02.2024. 06.03.2024. do 10:00 sati

E-BAG-44/24

USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, E-BAG-44/24

26.02.2024. 11.03.2024. do 13:00 sati

E-BAG-86/24

USLUGE KABLIRANJA - UVOĐENJE DODATNE TELEFONSKE I INTERNETSKE MREŽE NA LOKACIJI BIHAĆKA 2/1.KAT, E-BAG-86/24

22.02.2024. 29.02.2024. do 10:00 sati

E-BAG-10/24

NAJAM MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA, E-BAG-10/24

22.02.2024. 29.02.2024. do 13:00 sati

E-BAG-37/24

NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA, E-BAG-37/24

14.02.2024. 21.02.2024. do 13:00 sati

E-BAG-11/24

ANTIVIRUSNI SUSTAV, OBNOVA LICENCI, E-BAG-11/24

13.02.2024. 20.02.2024. do 13:00 sati
245Zadnji