Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-11-1/24

ANTIVIRUSNI SUSTAV, OBNOVA LICENCE, E-BAG-11-1/24

27.02.2024. 06.03.2024. do 10:00 sati

E-BAG-44/24

USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, E-BAG-44/24

26.02.2024. 11.03.2024. do 13:00 sati

E-BAG-86/24

USLUGE KABLIRANJA - UVOĐENJE DODATNE TELEFONSKE I INTERNETSKE MREŽE NA LOKACIJI BIHAĆKA 2/1.KAT, E-BAG-86/24

22.02.2024. 29.02.2024. do 10:00 sati

E-BAG-10/24

NAJAM MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA, E-BAG-10/24

22.02.2024. 29.02.2024. do 13:00 sati

E-BAG-37/24

NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA, E-BAG-37/24

14.02.2024. 21.02.2024. do 13:00 sati

E-BAG-11/24

ANTIVIRUSNI SUSTAV, OBNOVA LICENCI, E-BAG-11/24

13.02.2024. 20.02.2024. do 13:00 sati

E-BAG-88/24

USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE /za rekonstrukciju objekta za potrebe Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Ruđera Boškovića 30, Split, E-BAG-88/24

13.02.2024. 22.02.2024. do 10:00 sati

E-BAG-17/24

NABAVA MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA, E-BAG-17/24

12.02.2024. 19.02.2024. do 13:00 sati

E-BAG-78/23

REVITALIZACIJA STAZE GOSPI SINJSKOJ – I. FAZA UREĐENJA, E-BAG-78/23

22.01.2024. 02.02.2024. do 10:00 sati

E-BAG-29/24

ODRŽAVANJE SDFU, E-BAG-29/24

18.01.2024. 26.01.2024. do 10:00 sati
135Zadnji