Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-10/23

ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA PRESLIK, E-BAG-10/23

20.11.2023. 28.11.2023. do 10:00 sati

E-BAG-87-1/23

USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA UREĐENJA REGIONALNOG ZNANSTVENOG CENTRA JADRANSKE HRVATSKE U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI SDŽ I AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA SDŽ, E-BAG-87-1/23

14.11.2023. 20.11.2023. do 10:00 sati

E-BAG-13/23

NABAVA USLUGE SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA, PODRŠKE I ODRŽAVANJA WEB APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM I INTRANET PORTALSKOG RJEŠENJA, PAKET PODRŠKE... E-BAG-13/23

13.11.2023. 20.11.2023. do 13:00 sati

E-BAG-14/23

USLUGE SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA, PODRŠKE I ODRŽAVANJA NA INFORMATIČKOM SUSTAVU SDŽ, E-BAG-14/23

10.11.2023. 20.11.2023. do 12:00 sati

E-BAG-16/23

KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD NEZGODE, E-BAG-16/23

10.11.2023. 28.11.2023. do 13:00 sati

E-BAG-20/23

USLUGA POVEZIVANJA UDALJENIH LOKACIJA ETHERNET PROTOKOLOM, E-BAG-20/23

18.10.2023. 27.10.2023. do 10:00 sati

E-BAG-97/23

UREĐAJI ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE, E-BAG-97/23

16.10.2023. 23.10.2023. do 13:00 sati

E-BAG-15/23

OBVEZNO I KASKO OSIGURANJE VOZILA, E-BAG-15/23

22.09.2023. 29.09.2023. do 13:00 sati

E-BAG-90/23

USLUGA INSTALIRANJA I UGRADNJE OPREME SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA ŽUPANIJSKI IT CENTAR, E-BAG-90/23

20.09.2023. 29.09.2023. do 10:00 sati

E-BAG-87/23

USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU RADOVA UREĐENJA REG. ZNANSTVENOG CENTRA JADR. HRVATSKE U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI I AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA SDŽ, RUĐERA BOŠKOVIĆA 18 I 20, SPLIT, E-BAG 87/-23

15.09.2023. 20.09.2023. do 10:00 sati
Prvi246Zadnji