Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-48/24

NABAVA MOBITELA, E-BAG-48/24

12.01.2024. 23.01.2024. do 10:00 sati

E-BAG-108/23

GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI UREĐENJA PROSTORA MATIČNOG UREDA U TROGIRU, TRG IVANA PAVLA II. 1, E-BAG-108/23

11.01.2024. 19.01.2024. do 10:00 sati

E-BAG-102/23

GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI UREĐENJA PROSTORA MATIČNOG UREDA U IMOTSKOM, A. STARČEVIĆA 23, E-BAG-102/23

11.01.2024. 18.01.2024. do 10:00 sati

E-BAG-103/23

GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI UREĐENJA HODNIKA I STUBIŠTA, RENOVIRANJE SANITARNIH ČVOROVA (I.KAT) U ZGRADI SDŽ, VUKOVARSKA 1, SPLIT, E-BAG-103/23

11.01.2024. 22.01.2024. do 10:00 sati

E-BAG-10-1/23

ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA PRESLIK, E-BAG-10-1/23

12.12.2023. 19.12.2023. do 10:00 sati

E-BAG-8/23

POSLUŽITELJI, E-BAG-8/23

11.12.2023. 18.12.2023. do 10:00 sati

E-BAG-10/23

ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA PRESLIK, E-BAG-10/23

20.11.2023. 28.11.2023. do 10:00 sati

E-BAG-87-1/23

USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA UREĐENJA REGIONALNOG ZNANSTVENOG CENTRA JADRANSKE HRVATSKE U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI SDŽ I AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA SDŽ, E-BAG-87-1/23

14.11.2023. 20.11.2023. do 10:00 sati

E-BAG-13/23

NABAVA USLUGE SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA, PODRŠKE I ODRŽAVANJA WEB APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM I INTRANET PORTALSKOG RJEŠENJA, PAKET PODRŠKE... E-BAG-13/23

13.11.2023. 20.11.2023. do 13:00 sati

E-BAG-14/23

USLUGE SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA, PODRŠKE I ODRŽAVANJA NA INFORMATIČKOM SUSTAVU SDŽ, E-BAG-14/23

10.11.2023. 20.11.2023. do 12:00 sati
Prvi246Zadnji