Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-5/14

NABAVA METALNIH POLICA, E-BAG-5/14 - POZIV NA DOSTAVU PONUDA

04.03.2014. 17.03.2014. do 12:00 sati

E-BAG 2/14

NABAVA PREHRAMBENIH NAMIRNICA -POZIV NA DOSTAVU PONUDA, E-BAG 2/14

13.02.2014.

E-BAG-4/14

NABAVA RADOVA NA HIDRANTSKOJ MREŽI, E-BAG-4/14 - POZIV NA DOSTAVU PONUDE

12.02.2014. 25.02.2014. do 12:00 sati

E-BAG-3/14

NABAVA RADOVA NA SANACIJI ELEKTROINSTALACIJA, E-BAG-3/14 - POZIV NA DOSTAVU PONUDE I OBJAŠNJENJE S IZMJENOM TROŠKOVNIKA

12.02.2014. 27.02.2014. do 12:00 sati
Prvi45464749