Kontakt

Adresa:
Domovinskog rata 2
21 000 Split

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje Splitsko-dalmatinske županije:
pisarnica@dalmacija.hr

Kabinet Župana
Tel.  021-400-213
Fax. 021-400-090

Tajništvo Županije
Tel.  021-400-252
Fax. 021-400-087

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
Tel.  021-400-222
Fax. 021-400-000

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Tel.  021-400-060
Fax. 021-400-085

Upravni odjel zajedničkih poslova
Tel.  021-400-212
Fax. 021-400-166

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Tel.  021-400-120
Fax. 021-490-941

Upravni odjel za turizam i pomorstvo
Tel.  021-400-282
Fax. 021-400-000

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Tel.  021-400-130
Fax. 021-490-940

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu
Tel.  021-400-232
Fax. 021-400-085

Upravni odjel za financije
Tel.  021-400-272
Fax. 021-400-071

Ured za unutarnju reviziju
Tel.  021-400-299

Upiti građana:
Pitanja možete postaviti Splitsko-dalmatinskoj županiji putem adrese e-pošte:
splitsko.dalmatinska.zupanija@dalmacija.hr

Upiti predstavnika medija:
Predstavnici medija mogu postaviti svoja pitanja Splitsko-dalmatinskoj županiji putem adrese e-pošte:
kabinet@dalmacija.hr

Splitsko-dalmatinska županija  u postupcima ostvarivanja prava građana mora se odnositi prema korisnicima svojih usluga  profesionalno, nepristrano i  ljubazno, stoga nas možete kontaktirati na sljedeće adrese elektroničke pošte:

Tehnička pomoć za sustav  ePisarnica:
episarnica@dalmacija.hr