OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

      REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa: 112-01/11-01/02
Urbroj: 2181/1-03-11-22
Split, 15. ožujka 2011. 


Sukladno članku 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću


            OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
                        ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen u „Narodnim novinama „ broj 19/11 od 11. veljače 2011. radi prijama u službu „viši stručni referent za javnu nabavu „ u Službi za javnu nabavu Splitsko-dalmatinske županije održat će se

          Dana 22. ožujka 2011. (utorak) s početkom u 9.00 sati 
           u dvorani za sastanke u Splitu, Domovinskog rata 2/IV

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja provest će se u odnosu na slijedeće kandidate ( navedeni po abecednom redu) :

1. ANITA JURIĆ GOLO
2. LARA MENĐUŠIĆ JELINOVIĆ
3. IRENA MIMICA
4. JELENA TOKIĆ
5. GORAN VUKOVIĆ

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Usmeni intervju provest će se s kandidatom ako ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. O vremenu održavanja intervjua kandidat će biti obaviješten nakon provedene pisane provjere znanja.

                                                           Predsjednik Povjerenstva


                                                            Tomislav Polić, mag . iur.