OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

       REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa: 112-01/11-01/04
Urbroj: 2181/1-03-11- 13
Split, 15. ožujka 2011. 


Sukladno članku 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću


           OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
                       ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 22/11 od 18. veljače 2011. radi prijama u službu „namještenika za odnose s javnošću „ u Uredu župana Splitsko-dalmatinske županije održat će se

            Dana 22. ožujka 2011. ( utorak ) s početkom u 9.00 sati
             u dvorani za sastanke u Splitu, Domovinskog rata 2/IV

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja provest će se u odnosu na slijedeće kandidate ( navedeni po abecednom redu):


DENIS IVANOVIĆ
MARINA PIPLICA

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Usmeni intervju provest će se s kandidatom ako ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. O vremenu održavanja intervjua kandidat će biti obaviješten nakon provedene pisane provjere znanja .                                                       Predsjednik Povjerenstva

                                                      Marica Vidović, mag . iur.