10. 4. 2024.
JAVNI POZIV za bespovratna sredstava iz Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području SDŽ Proračunsko razdoblje 2024.-2026.
5. 4. 2024.
Prijave na natječaj traju od 5.4.2024. do 15.4.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije – Viši stručni suradnik za izvršenje proračuna
3. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Stobreč, Grad Split
27. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 27.3.2024. do 4.4.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opću upravu-Viši referent za opću upravu (Omiš), Viši referent-viši matičar (Split) i Referent -1. vrsta-matičar (Split i Trogir)
27. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 27.3.2024. do 4.4.2024.
Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opću upravu
Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opću upravu-Samostalni upravni referent za udruge građana-vježbenik (Split) i Samostalni upravni referent za besplatnu pravnu pomoć-vježbenik (Split)
25. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izvedbe sustava za navodnjavanje na području SDŽ za 2024. g.
22. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 22.3.2024. do 2.4.2024.
Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet – Viši stručni suradnik za promet- vježbenik
22. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 22.3.2024. do 2.4.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet – Savjetnik i Savjetnik za cestovni promet
22. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 22.3.2024. do 2.4.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove – Viši stručni suradnik za upravljanje projektima i Referent -1. vrsta za poslove pisarnice
22. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 22.3.2024. do 2.4.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove – Namještenik za opće i tehničke poslove
19. 3. 2024.
ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Proračuna SDŽ za 2024. g. namijenjenoj socijalnoj skrbi
11. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima, na području SDŽ za 2024. g.
11. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora radu poljoprivrednih udruga iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ za 2024. g.
11. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8., Podmjera 8.2., i 8.4. na području SDŽ za 2024. g.
11. 3. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje, Podmjera 8.3., na području SDŽ za 2024. g,
11. 3. 2024.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva koji su od općeg značaja za SDŽ u 2024. g,
8. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.3.2024. do 18.3.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
Savjetnik za izgradnju, Savjetnik za pravne poslove i Savjetnik
8. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.3.2024. do 18.3.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
Viši referent za pravne poslove, Referent-1. vrsta za geodetske poslove i Referent-1. vrsta ( Kaštela i Trogir)
8. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.3.2024. do 18.3.2024.
Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove - Samostalni upravni referent - vježbenik
7. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 7.3.2024. do 15.3.2024.
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju - Savjetnik za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju
6. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 6.3.2024. do 2.5.2024.
Javni poziv za sufinanciranje glazbenih manifestacija na području grada Splita u 2024. godini
123