Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pućišća, predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc)