Javni poziv za podnošenje zahtjeva iz Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništu LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita u 2016. godini