27. 2. 2024.
Mjera 1. Gospodarske manifestacije za promociju gospodarstva
27. 2. 2024.
Mjera 2.Gospodarske manifestacije u poljoprivredi
27. 2. 2024.
Mjera 10. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u SDŽ
27. 2. 2024.
Mjera 4. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi SDŽ
27. 2. 2024.
Mjera 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive
27. 2. 2024.
Mjera 1.Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ
27. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 27.2.2024. do 13.3.2024.
Javni poziv za financiranje promicanja i razvoja kulturnih sadržaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji putem elektroničkih medija u 2024. godini
Prihvatljivi prijavitelji su nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija – mrežni (web) portali na području gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije
22. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 22.2.2024. do 25.3.2024.
Javni poziv za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2024. godinu
21. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 21.2.2024. do 6.3.2024.
Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira projektnih prijedloga u svrhu provedbe Teritorijalne strategije za razvoj otoka SDŽ
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe Teritorijalne strategije razvoja otoka Splitsko-dalmatinske županije - dopuna Planu razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027.
19. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 19.2.2024. do 20.3.2024.
Natječaj za financiranje projekata, programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi prijavitelji su: udruge, umjetničke organizacije i samostalni umjetnici
19. 2. 2024.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ u 2024. godini
19. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 19.2.2024. do 20.3.2024.
Natječaj za financiranje projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi u 2024. godini
16. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 16.2.2024. do 18.3.2024.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu
12. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 12.2.2024. do 15.3.2024.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2024. godini
12. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 12.2.2024. do 27.2.2024.
Natječaj za stipendiranje mladih nadarenih sportaša u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi prijavitelji su: sportski klubovi
8. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.2.2024. do 1.10.2024.
POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove u kulturi, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici
8. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.2.2024. do 30.4.2024.
JAVNI POZIV za obnovu i revitalizaciju otvorenih bunara i lokvi građenih tradicijskom gradnjom iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu
8. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.2.2024. do 30.4.2024.
JAVNI POZIV za opremanje ustanova u kulturi u 2024. godini na području Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi su prijavitelji ustanove u kulturi koje su proračunski korisnici jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije
2. 2. 2024.
Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2024. g.
2. 2. 2024.
JAVNI POZIV za prijavu projekata iz programskih područja zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja, zelene infrastrukture i razvoja komunalne infrastrukture JLS i trgovačkih društava za 2024. g.
24. 1. 2024.
Prijave na natječaj traju od 24.1.2024. do 1.10.2024.
Javni poziv vjerskim zajednicama za prijavu programa i projekata u 2024. godini
123