20. 5. 2024.
Rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2024. g.
12. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 12.2.2024. do 15.3.2024.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2024. godini
9. 5. 2023.
Objava rezultata Javnog natječaja za branitelje 2023. godine.
17. 2. 2023.
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Koordinacije za ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije
30. 1. 2023.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2023. godini
23. 1. 2023.
Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2023. g.
1. 7. 2022.
Izmjena godišnjeg plana financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu
6. 5. 2022.
Rezultati Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2022. godini
7. 3. 2022.
Dopunu godišnjeg plana financiranja programa , projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu
3. 2. 2022.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2022. godini
28. 1. 2022.
Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko–dalmatinske županije za 2022. godinu
23. 4. 2021.
II. Izmjena i dopuna godišnjeg plana financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
3. 2. 2021.
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2021. g.
29. 1. 2021.
Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. g.
27. 10. 2020.
Izmjene Godišnjeg plana financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2020. g.
10. 2. 2020.
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2020. godini I.